วิดีโอคอนเทนต์ระยะยาว

เทคนิคทำวิดีโอคอนเทนต์
ระยะยาวที่เราแนะนำ

01 เพิ่มความน่าเชื่อถือ
เริ่มต้นทำคอนเทนต์ทุกอย่างตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการศึกษาให้ครบถ้วนก่อน
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไว้วางใจว่าเรามีคว่มเชี่ยวชาญเเละมีคำตอบทั้งหมดที่เขาต้องการรู้

02 สร้างตัวตนที่ชัดเจน
ทำคอนเทนต์ที่แสดงถึงตัวตนของเราให้ชัดเจนมากขึ้น
เพื่อให้ลูกค้าชื่นชอบในคาแรคเตอร์ของเรา

03 สร้าง Brand Royalty หรือ CEO Branding
ทำคอนเทนต์ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการของเรา